Jesteś tutaj:

Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2015 opublikowane w lutym 2017 r.

Drukuj

Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOX, CO I Pyłu całkowitego dla energii elektrycznej opublikowane w roku 2017

W Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, opracowywane są wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej

Na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2015 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP (pyłu całkowitego):

̶  na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,

̶  na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z elektrowni wodnych i wiatrowych i z uwzględnieniem strat i różnic bilansowych czyli u odbiorcy końcowego.

Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i TSP (pyłu całkowitego) dla energii elektrycznej