Jesteś tutaj:

Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2019 opublikowane w grudniu 2020 r.

Drukuj

„Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOX, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej opublikowane w grudniu 2020 roku.
W Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami IOŚ-PIB, opracowywane są wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej.
Na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego:
̶  na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,
̶  na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw, wraz z uwzględnieniem energii elektrycznej dostarczonej do sieci z odnawialnych źródeł energii i z uwzględnieniem strat i różnic bilansowych, czyli u odbiorcy końcowego.”

Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu calkowitego dla energii elektrycznej grudzień 2020r.