Jesteś tutaj:

Konieczność aktualizacji planów metodyki monitorowania

Drukuj

Informujemy, iż dnia 4 kwietnia 2024 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (dalej zmiana rozporządzenia FAR).

Zmiana rozporządzenia FAR powoduje konieczność aktualizacji zatwierdzonych planów metodyki monitorowania na potrzeby wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030. Aktualizacja planu metodyki monitorowania będzie wymagała korzystania z nowego formularza. Nowy formularz planu metodyki monitorowania znajduje się tutaj.

Wszyscy prowadzący instalacje, którzy zamierzają ubiegać się o przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030 winni dokonać aktualizacji „przeniesienia” zapisów planu na nowy formularz (m.in. z powodu pojawienia się w przepisach podinstalacji rezerwowych CBAM, konieczności odniesienia się do procedury wdrażania zaleceń audytu energetycznego, obowiązku rozszerzenia opisu metody rejestrowania produktów).

Przeniesienie zapisów planu na nowy formularz może wypełniać znamiona dokonanych zmian istotnych lub nieistotnych. Otwarty katalog przykładowych zmian istotnych/nieistotnych znajduje się w poprzednim komunikacie.

Procedura formalno-prawna w zakresie zatwierdzania planów określona jest w art. 26g. ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji.

Jako datę rozpoczęcia stosowania należy wskazać 1 stycznia 2024 r.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU