Jesteś tutaj:

CBAM

Drukuj

Film instruktażowy jak wypełnić raport CBAM

Celem ułatwienia sporządzenia raportu CBAM, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował film instruktażowy pokazujący kolejne kroki przygotowania raportu. Instruktaż zawiera przykładowy raport obejmujący minimalny zakres informacji korzystając z wartości domyślnych opublikowanych przez KE – link do filmu. Uwaga: Część raportu dotycząca...

więcej »

Mechanizm CBAM – złożenie sprawozdania po terminie 31 stycznia 2024 r.

W związku z generowanymi przez rejestr przejściowy CBAM błędami oraz trudnościami z działaniem rejestru, Krajowy ośrodek informuje, że będzie możliwość złożenia sprawozdania CBAM za 4 kwartał 2023 r. również po terminie 31 stycznia 2024 r. Komisja Europejska poinformowała w opublikowanym komunikacie [komunikat dostępny tutaj], że od 1 lutego w rejestrze...

więcej »

Mechanizm CBAM – błędy generowane przez rejestr przejściowy CBAM

W związku z generowanymi przez rejestr przejściowy CBAM błędami Krajowy ośrodek informuje, że rejestrem administruje i zarządza Komisja Europejska, a Krajowy ośrodek nie ma możliwości naprawienia zgłoszonych błędów. Stwierdzone błędy są zgłaszane Komisji Europejskiej w celu ich wyeliminowania. Komisja Europejska zadeklarowała w dn. 24.01.2024 r, że...

więcej »

Mechanizm CBAM – problem przy wpisywaniu kodów towarów przy przygotowaniu sprawozdania CBAM

Krajowy ośrodek informuje, że został zgłoszony w rejestrze przejściowym CBAM błąd, polegający na braku możliwości wyboru kodów CN towarów CBAM, pomimo że dany kod towaru jest objęty mechanizmem (problem dotyczy też kodów towarów, które można było wybrać wcześniej). Problem został zgłoszony Komisji Europejskiej. Krajowy ośrodek nie ma możliwości naprawienia...

więcej »

Dostęp do rejestru CBAM od 1.01.2024 r.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że uzyskanie dostępu do rejestru przejściowego CBAM (zwanego dalej rejestrem CBAM) jest zaplanowane na dzień 01.01.2024 r. Rejestr znajduje się na portalu Komisji Europejskiej pod adresem https://cbam.ec.europa.eu/declarant. W celu uzyskania dostępu do rejestru CBAM konieczne jest posiadanie: konta...

więcej »

Co obejmuje mechanizm CBAM?

Czego dotyczy mechanizm CBAM? Mechanizm CBAM dotyczy importu na obszar celny UE towarów wymienionych w załączniku I rozporządzenia 2023/956, pochodzących z państwa trzeciego. Mechanizm ma zastosowanie, gdy towary te lub produkty przetworzone powstałe z tych towarów w wyniku procedury uszlachetniania czynnego, o której mowa w art. 256 rozporządzenia...

więcej »

Uwierzytelnienia do rejestru przejściowego CBAM

Informujemy, że w Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad przygotowaniem nadawania dostępu do rejestru CBAM przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Wdrożenie i rozpoczęcie uwierzytelniania użytkowników wymaga gruntownego przetestowania całego procesu w celu zapewnienia płynnego funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa...

więcej »

Nowe materiały udostępnione przez Komisję Europejską oraz nowe szkolenie

Informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej ogłoszono zapisy na szkolenie online (webinarium) dot. rejestru przejściowego CBAM (CBAM Declarant Portal Traders' Info Session – w języku angielskim). Szkolenie odbędzie się 23 listopada 2023 r. Na szkolenie można zapisać się poprzez stronę Komisji Europejskiej: link. Ponadto informujemy, że Komisja...

więcej »

Informacje ogólne

Dostęp do rejestru przejściowego CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) Rejestr przejściowy CBAM znajduje się na portalu Komisji Europejskiej pod adresem  https://cbam.ec.europa.eu/declarant. Uwaga! Podczas logowania na stronie „Skąd Jesteś, Where Are You From?” należy jako domenę aplikacji wybrać wartość „Domena celna”, kraj „Poland”, a następnie...

więcej »