Jesteś tutaj:

Instrumenty redukcji emisji

Drukuj

Publikacje

Poniżej prezentujemy przykładowe publikacje nt. projektów wspólnych wdrożeń:   „JI projects in Poland. Report 2008-2012. Executive Summary”

więcej »

Prawo

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, Poz. 1070, z późn.zm) Ustawa określa m.in. zadania KOBiZE, zasady funkcjonowania krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji, szczegółowy sposób realizacji projektów wspólnych wdrożeń (tzw. JI) oraz zasady funkcjonowania...

więcej »

Mechanizm wspólnych wdrożeń (JI)

Mechanizm wspólnych wdrożeń (Joint Implementation – JI) – zgodnie z art. 6 Protokołu z Kioto polega na wypełnianiu zobowiązań redukcyjnych przez państwa wymienione w Załączniku I do Konwencji Kli­matycznej poprzez stworzenie możliwości zaliczenia redukcji uzyskanej w wyniku inwestycji w innym kraju wymienionym w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej....

więcej »

Mechanizm czystego rozwoju (CDM)

Mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) - zgodnie z art. 12 Protokołu z Kioto, oznacza działanie inwestycyjne realizowane przez państwo wymienione w Załączniku I do Kon­wencji Klimatycznej na terytorium innego państwa niewymienionego w tym załączniku, które ma na celu redukcję, uniknięcie lub pochłanianie gazów cieplarnianych....

więcej »

Informacja ogólna

Protokół z Kioto[1] do Konwencji Klimatycznej[2] umożliwia zastosowanie mechanizmów rynkowych, zwanych mechanizmami elastycznymi, w celu zmniejszenia kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Mechanizmy te mają pomagać państwom-Stronom z Załącznika I Konwencji Klimatycznej w wypełnieniu celów redukcyjnych zawartych w Protokole z Kioto. Istnieją...

więcej »