Jesteś tutaj:

Aktualności 2023

Drukuj

Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rok 2023

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej instalacji, zatwierdzonej przez Komisję Europejską i ogłoszonej na podstawie art. 26e...

więcej »

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku angielskim. W analizie przedstawiono możliwości dojścia do neutralności klimatycznej zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Analiza...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 29 marca 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 87,16 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 78,63 EUR a 105 EUR za tonę CO2....

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – luty 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lutowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 15 marca 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 90,31 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 80 EUR a 93,90 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2023 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2022

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 1 marca 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 95,89 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 80 EUR a 102 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Wydanie uprawnień do emisji na rok 2023

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wydawania uprawnień do emisji na rok 2023 wyjaśniamy, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającym zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych...

więcej »

Raport z rynku CO2 – styczeń 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – styczeń 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W styczniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

„GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Numer 3/2022

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z trzecim numerem publikacji pt. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim oraz angielskim. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” „GO2’50....

więcej »