Jesteś tutaj:

Aktualności 2023

Drukuj

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia UE dotyczącego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej Projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady W ODNIESIENIU DO TREŚCI I FORMATU PLANÓW NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZYZNAWANIA BEZPŁATNYCH...

więcej »

Konsultacje społeczne projektów rozporządzeń UE dotyczących: funkcjonowania Rejestru Uni, monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych, sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej następujące projekty aktów prawnych: 1. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1122 uzupełniające dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 2 sierpnia 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 1 338 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 81,88 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 70 EUR a 100 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – czerwiec 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – czerwiec 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 19 lipca 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 86,03 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75 EUR a 120 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 lipca 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 84,84 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75,81 EUR a 120 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2023 r. z uwagi na funkcjonowanie rezerwy MSR

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2023 r. z uwagi na funkcjonowanie rezerwy MSR W dniu 21 czerwca 2023 r., KE poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2023 r. Opublikowany kalendarz odzwierciedla działanie Rezerwy Stabilności Rynku (tzw. rezerwa MSR) od 1 września do 31 grudnia 2023 r. W wyniku opublikowania przez KE w dniu...

więcej »

Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia w zakresie CBAM

Projekt rozporządzenia jest aktem wykonawczym wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiającego mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) (Dz. Urz. UE L 130 z 16.05.2023, s.52). Informujemy, iż Komisja Europejska w ramach konsultacji społecznych udostępniła...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 21 czerwca 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 90,35 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75 EUR a 98,90 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – maj 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W majowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące uprawnień...

więcej »